next up previous contents
Next: Centrala visuella signalvägar Up: Näthinnans bearbetning av visuella Previous: Ganglieceller   Contents

Interneuroner

Figure 13: Neurala nätverket i retina
\includegraphics[bb=95 212 516 580]{bilder/syn/retinalneuralnetwork.eps}

Det finns tre typer av interneuroner det retinala neurala nätverket (se även figur 13):

Det yttre lagret av kopplingar närmast konerna mellan dessa och bipolära och horisontala interneuroner kallas för OPL (outer plexiform layer). Det inre lagret av kopplingar mellan ganglieceller, amakrina och bipolära interneuroner kallas för IPL (inner plexiform layer).

Aktionspotentialer bildas endast vid fortledning hos ganglieceller samt hos amakrina interneuroner. I övrigt är den passiva fortledningen tillräcklig för att förmedla signaler i retina.


next up previous contents
Next: Centrala visuella signalvägar Up: Näthinnans bearbetning av visuella Previous: Ganglieceller   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20