next up previous contents
Next: Signalvägars parallellitet Up: Visuell integration Previous: Visuell integration   Contents

Lokalitet

Behandling av visuell information från omgivningen sker parallellt och distribuerat; flera områden kommunicerar inbördes utan att vara hierarkiskt ordnade. Signalvägen från visuellt stimuli till kortex är översiktligt som följer:

  1. Näthinnans fotoreceptorer som bildar synaps mot
  2. Retinala ganglieceller, vilka bildar n optica (II). Dessa projicerar på
  3. Corpus geniculatum laterale (knäkropparna), bihang till thalamus. Dessa innehåller soma för de neuroner som projicerar på
  4. Primära synkortex, vilket utgörs av Brodmannområde 17 och som även kallas V1 eller striata kortex.

Längs hela denna bana är närliggande retinala områdens topografiska orientering bibehållen; banan är retinotopisk.

Ett annat fenomen vad gäller synen är hur olika kortikala områden har olika funktioner i behandling av synintryck. Parietalkortex har typiskt med spatiell uppfattning att göra och temporalkortex med igenkänning av objekt. Dessa regioner kallas även för extrastriata kortex.Bengt Ljungquist 2007-01-20