next up previous contents
Next: Lokalitet Up: Perception Previous: Stressinducerad analgesi   Contents

Visuell integration

Tolkning av ett objekt i den mänskliga hjärnan är inte enbart beroende av de enskilda element som en bild består av, utan även hur denna relaterar till sin omgivning; en bild är mer än summan av beståndsdelarna.Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20