next up previous contents
Next: Nociceptorers aktivering Up: Perception Previous: Skadors inverkan på förnimmelser   Contents


Smärta

Smärta är en förnimmelse och således en produkt av hjärnans abstraktion och bearbetning av sensorisk input. Detta innebär således att all den information som tages upp genom nociceptorer, de receptorer som känner igen farlig påverkan från omgivningen, inte nödvändigtvis leder till förnimmelse av smärta. Smärta är således en subjektiv känsla.

Vidare är smärta endera kvarstående eller kronisk. Den kvarstående smärtan kännetecknar många kliniska tillstånd och föranleder oftast att patienter söker hjälp. Kronisk smärta fyller inget vidare syfte. Den kvarstående smärtan kan delas i två breda klasser:Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20