next up previous contents
Next: Primära sensoriska kortex integrativa Up: Perception Previous: Sensoriska modaliteters kanalisering   Contents


Beröring

Genom att t ex hålla ett objekt i handen kan man urskilja dess form, storlek, textur, massa och temperatur. Och på så sätt skaffa oss en uppfattning om objektet. Förmågan att urskilja form kallas stereognos och kräver inte bara att receptorer och kanalisering till sensoriska kortex är intakt, utan ställer stora krav på att den korrekt integration av signalerna i sensoriska kortex. Vid en förnimmelse av ett objekt är nämligen denna utspridd över ett område med många olika receptorer och över många olika receptortyper.Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20