next up previous contents
Next: Transmissionshastighet i olika typer Up: Kroppens sinnen - en Previous: Proprioception   Contents


Sinneförnimmelser från viscera

Även om människan normalt inte känner av sinnesförnimmelser från viscera fyller den sensoriska innerveringen av denna en viktig funktion. Dels förekommer mekanoreceptorer, dels kemoreceptorer, och dessa spelar en viktig roll i det autonoma nervsystemets funktion.Bengt Ljungquist 2007-01-20