next up previous contents
Next: Sinneförnimmelser från viscera Up: Kroppens sinnen - en Previous: Smärta   Contents


Proprioception

Proprioception har två submodaliteter: För proprioception förekommer tre typer av mekanoreceptorer:
  1. Muskelspolereceptorer - specialiserade sträckreceptorer
  2. golgireceptor - receptorer i senor som känner av kontraktil kraft
  3. Recptorer i ledkapslar vilka känner av grad av flexion respektive extension
Även de sträckkänsliga receptorerna i huden (Ruffini och Merkel) ger viss proprioceptiv information.Bengt Ljungquist 2007-01-20