next up previous contents
Next: Smärta Up: Kroppens sinnen - en Previous: Beröring   Contents


Temperatur

Thermoreceptorer avfyrar kontinuerligt även vid bibehållen temperatur. Denna kontinuerliga avfyrningsfrekvens varierar dock med temperaturen, dock med skillnad om det är en kyl- eller värmereceptor. Kombinationen av dessa ger temperaturen. Vid normal hudtemperatur (34$ ^{\circ}$C) är bägge typerna aktiva. Såväl kyl- som värmereceptorer ger inga signaler vid riktigt höga eller låga hudtemperaturer. För det bägge typerna förekommer dessutom en viss dynamik i receptor känslighet; en hastig förändring ger ökat utslag. Av intresse är också den paradoxala förnimmelsen av kyla då en köldreceptor utsätts för skadlig hetta.Bengt Ljungquist 2007-01-20