next up previous contents
Next: Personliga rummets representation Up: Grunden för kognition Previous: Cerebrala hemisfärernas kognitiva asymmetri   Contents


Neural representation för perception och handling

Vad gäller representation av objekt som förnimms genom perception kan dessa delas upp i tre olika rum:Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20