next up previous contents
Next: Dynamik Up: Neurofysiologi - en sammanfattning Previous: Versionshistorik   Contents

Membranpotential

Membranpotential definieras som potentialskillnaden mellan inre och yttre membran. Denna uppstår som till följd att laddade partiklar som t ex joner separeras av membranet och därmed attraherar partiklar av motsatt laddning på andra sidan.Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20