next up previous contents
Next: Principer för funktionella systems Up: Grunden för kognition Previous: Grunden för kognition   Contents


CNS anatomiska organisation

Allt beteende regleras av centrala nervsystemet (CNS), vilket är anatomiskt indelat enligt följande:Subsections
next up previous contents
Next: Principer för funktionella systems Up: Grunden för kognition Previous: Grunden för kognition   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20