next up previous contents
Next: Myasthenia Gravis Up: Neurotransmitters Previous: Neuroaktiva peptider som transmitters   Contents


Bortförande av transmittersubstans från synapsklyftan

Det är viktigt att transmittersubstans förs bort från synapsklyftan i tid då nya signaler annars inte skulle gå fram och receptorer skulle desensiteras. Det finns huvudsakligen tre mekanismer för bortförande: Neuroaktiva peptider förs relativt sakta bort från synapsklyftan, då de enda sätten att göra detta på är genom diffusion och proteolys genom extracellulära peptider.Bengt Ljungquist 2007-01-20