next up previous contents
Next: Definition av transmittersubstans Up: Synapstransmission Previous: Synaptisk plasticitet   Contents

Neurotransmitters

Kemisk synapstransmission kan delas i fyra steg:
  1. Syntes av transmittersubstans
  2. Lagring och frisläppning av transmitter
  3. Transmitters interaktion med postsynaptiskt membranreceptor
  4. Bortförande av transmitter från synapsklyftan
Denna sektion klargör det först- och det sistnämnda.

Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20