next up previous contents
Next: Synaptisk plasticitet Up: Transmitterfrisättning Previous: Vesiklar - allmänt   Contents

Vesikelfrisättning

Figure 6: Exocytos av vesikel
\includegraphics{bilder/Exocytosis-machinery.eps}

Följande funktioner och protein relaterade till dessa förekommer vid vesikelfrisättning:

  1. Lagring - Vesikler är fastbundna till cytoskelettet genom synapsiner. Dessa fosforyleras av calmodulinberoende kinas i samband med depolarisering och Ca $ ^\textrm{2+}$-inflöde och vesiklarna bryts då loss från cytoskelettet.
  2. Targeting och trafikering - RAB3A och RAB3C binder till vesikeln och leder detta till rätt plats där det kan docka för frisättning.
  3. Dockning, fusion och frisättning - specifika integrala proteiner i vesikelmembranet, v(vesikel)-SNARES, binder till specifika receptorprotein i målmbranet, t(target)-SNARES, se Figur 6. T-SNARE och v-SNARE 'tvinnas' runt varandra och trycker därmed ut vesikeln och tvingar den till att fusioneras med membranet. Exempel på v-SNARE är VAMP och t-SNARES är syntaxin och SNAP-25. Komplexet som består av dessa tre är väldigt stabilt och måste lösas av två specifika cytoplasmiska proteiner NSF(N-etylmaleimid sensitive fusion) protein samt SNAP (soluble NSF attachment protein).Bengt Ljungquist 2007-01-20