next up previous contents
Next: Vesiklar - allmänt Up: Transmitterfrisättning Previous: Kalciumkanaler   Contents


Transmitterkvanta

Transmitterfrisättning sker i diskreta mängder, s k kvanta. Dessa genererar en postsynaptisk potentialhöjning med en fix storlek. Detta huvudsakliga beviset för detta är att små postsynaptiska potentialer på ca 0,5 mV kan observeras utan att presynaptisk stimulans skett. Dessa små postsynaptiska potentialer, även kallade miniatyr-ändplattepotentialer, sker spontant ca en gång per sekund och omfattar samtidig aktivering av ca 2000 postsynaptiska ACh-kanaler motsvarande 5000 transmittermolekyler. Detta är den lägsta enheten av potentialhöjning m h a transmittersubstans. Transmitterfrisättning måste således ske med hjälp av en mekanism som opererar i diskreta kvantiteter, nämligen kvanta. En ökad Ca $ ^\textrm{2+}$-koncentration innebär således att ett ökat antal kvanta frisätts per tidsenhet och inte att antalet molekyler per kvanta ökar.Bengt Ljungquist 2007-01-20