next up previous contents
Next: Långtidsverkande effekter av second Up: Synapstransmissionsmodulering med second messengers Previous: Skillnader mellan jonotropiska och   Contents

Crosstalk och second messengers

Interaktion mellan olika signalvägar, även kallat cross-talk, kan ske antingen parallellt, konvergent eller antagonistiskt. Nedan följer några exempel på sådana cross-talks:Bengt Ljungquist 2007-01-20