next up previous contents
Next: Synapstransmissionsmodulering med second messengers Up: Synapsers integrativa verkan Previous: Excitatoriska och inhibitoriska signalers   Contents

Funktionell indelning av synapser

Synapser kan delas in efter hur kontakten mellan neuronerna sker. De vanligast förekommande är:Bengt Ljungquist 2007-01-20