next up previous contents
Next: Bibliography Up: CSF - cirkulation Previous: Blod-hjärn-barriärens egenskaper   Contents

CSF - Funktion

CSF har till funktion att behålla en konstant extern miljö för neuroner och glia. Det enkelriktade flödet är ett effektivt sätt att ta bort skadliga metaboliter som bildats av hjärnen. Det tjänstgör också som en effektiv stötdämpare, låter hjärnan flotera och därigenom minska gravitationens verkan på denna. Vidare fungerar CSF som lymfsystem och som distributör av hormoner som frisläpps av hypothalamiska neuroner och som verkar på andra delar av hjärnan. Vidare påverkas ph av CSF pulmonell ventilation och cerebralt blodflöde.

CSF sekreteras i plexus choroideus i sidoventriklarna. Därifrån strömmar CSF genom foramina interventricularis till tredje ventrikeln. Därifrån flödar vätskan via aqueductus cerebri till fjärde ventrikeln. Denna lämnas sedan genom foramen Magendi och formaina Luschka till subarachnoidalrummet. Därefter flödar CSF upp ut över hjärnan och ner i ryggmärgskanalen. Den totala volymen utgörs av ca 140 ml av vilket laterala och tredje ventrikeln utgör 12 ml och spinala subarachnoidalrummet 30. Största delen utgörs således av subarachnoidalrum och huvudsakliga cisterner. CSF absorberas genom arachnoida villi i granulationes arachnoidales.Bengt Ljungquist 2007-01-20