next up previous contents
Next: Excitatoriska och inhibitoriska signalers Up: Synapsers integrativa verkan Previous: Molekylär struktur för synaptiska   Contents


Andra receptorkanaler

Vissa snabba excitatoriska förlopp sköts av neurotransmittern serotonin (5-HT) genom ligandaktiverade kanaler av 5-HT$ _{3}$-typ. En annan typ av ligandaktiverade kanaler är ATP-aktiverade kanaler. ATP kan för vissa synapser fungera som en signalsubstans.Bengt Ljungquist 2007-01-20