next up previous contents
Next: Lagring av explicit minne Up: Inlärning och minne Previous: Inlärning och minne   Contents

Minnestyper

Minne kan delas in i två typer för att skilja på färdigheter och kunskap:

Figure 46: Del av limbiska systemet inblandat i minne och inlärning
\includegraphics[bb=14 14 545 355]{bilder/minne/limbic.eps}

Processen (se figur 47) genom vilken explicit minne lagras är följande (se figur 46 för översikt av de anatomiska strukturer som är inblandade i denna process):

  1. Bearbetning i ett eller flera associationskortex
  2. Endera parahippocampala eller pararhinala kortex
  3. Entorhinala kortex
  4. Gyrus dentatus - steget till denna från entorhinala kortex kallas 'perforant pathway'
  5. Hippocampus CA3 - steget till denna från entorhinala kortex kallas 'mossy fiber pathway'
  6. Hippocampus CA1 - steget till denna från entorhinala kortex kallas 'schaffer collateral pathway'.
  7. Subiculum
  8. Entorhinala kortex
  9. Endera parahippocampala eller pararhinala kortex
  10. Tillbaka till respektive associationskortex

Figure 47: Processen vid inlärning och de strukturer som ligger bakom
\includegraphics[width=\textwidth,bb=14 14 693 305]{bilder/minne/brainLearningParts.eps}

Entorhinala kortex är således en knutpunkt i behandlingen av minnesinformation. Vid en sjukdom som skadar detta område, t ex Alzheimers sjukdom, blir således minnesinlagringen drabbad. Faktum är att lesioner i entorhinala, perirhinala eller parahippocampala cortex resulterar i gravare störningar av minnesfunktionen än lesioner i själva hippocampus.


next up previous contents
Next: Lagring av explicit minne Up: Inlärning och minne Previous: Inlärning och minne   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20