next up previous contents
Next: Sinnesstämningsstörningar Up: Språk och afasier Previous: Definition av språk   Contents

Afasier och deras påverkan på språket

Figure 45: Brocas och Wernickes areor
\includegraphics[bb=0 0 312 216]{bilder/horsel/BrocasWernicke.eps}

Mycket av den kunskap som finns om språkets behandling i hjärnan kommer från studier av språkstörningar, afasier. Till att börja med kan det konstateras att nästan alla högerhänta och större delen av de vänsterhänta har vänster hemisfär som dominant för språk. Vidare har framförallt två områden visat sig vara viktiga för språkbehandling i kortex, Brocas area och Wernickes area, se figur 45.

Enligt den modell som först utvecklades för hjärnans språkfunktion, Wernicke-Geschwindmodellen, gäller följande:

  1. Brocas area står för artikulation av tal
  2. Wernickes area står för bearbetning av akustiska bilder av ord
  3. Fasciclus arcuatus förmedlar information i en riktning från Wernickes area till Brocas area
  4. Wernickes och Brocas areor interagerar med polymodala associationsområden

Denna modell har legat till grund för definitionen av en rad afasier, se tabell


Table 6: Afasier
Afasityp Tal Förståelse Repetitions-förmåga Andra tecken Påverkad region
Brocas Stötvis, ansträngt Enstaka ord och grammatiskt enkla meningar Nedsatt Högersidig hemipares Vänstra posteriora frontalkortex och underliggande strukturer
Wernickes Flytande, överflödigt, välartikulerat och melodiskt Nedsatt Nedsatt Ej motorisk; kan vara orolig, agiterad, euforisk eller paranoid Vänstra posteriora, superiora och mellersta temporala kortex
Fortledning Flytande med några artikulationsfel Intakt eller i stort sett bevarad Nedsatt Kan ha nedsatt känsel eller svaghet i höger arm Vänstra superiort temporala och supramarginanala gyri
Global Ringa, stötvis Nedsatt Nedsatt Högersidig hemiplegi Massiv vänstersidig perisylvisk lesion
Transcortical motorisk Stötvis, explosivt Intakt eller i stort sett bevarat Intakt eller i stort sett bevarat Ibland högersidig svaghet Anteriort eller superiort belägen om Brocas area
Transcortical sensorisk Flytande, ringa Nedsatt Intakt eller i stort sett bevarat Inga motoriska symtom Posteriort eller inferiort om Brocas area


Denna modell har dock visat sig har brister. Wernickes och Brocas areor är inte så funktionellt avgränsade som man trott. Vidare är fasciculus arcuatus bidirektionell och kopplar samman en rad olika sensoriska kortex med prefrontala och premotoriska områden. Slutligen har en uppsjö av andra områden visat sig vara kritiska för språkbearbetning. Dessa är högre ordningens associationsområden i vänstra frontala, temporala samt paritela områdena; vissa områden i vänstra insula inblandade i artikulation; prefrontala och cingulata områden som utövar viss exekutiv kontroll samt samt nödvändigt minne och uppmärksamhet.

Det moderna synen är att tre system sambarbetar:

Förutom de klassiska områdena har således följande områden viktiga funktioner:

Den högra hjärnhalvan har dock en viktig roll för prosodi (satsmelodi), och pragmatism i språket d v s att sätta ord i sitt rätta sociala sammanhang.


next up previous contents
Next: Sinnesstämningsstörningar Up: Språk och afasier Previous: Definition av språk   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20