next up previous contents
Next: Språk, tanke, sinnesstämning, inlärning Up: Emotionella tillstånd och känslor Previous: Kortikala strukturers roll   Contents

Hippocampus roll

Hippocampus har endast en roll vid inlärning av emotionell rädsla för mer komplex explicit information, som t ex hur många olika associationer som förekommer, men inte de specifikt de aktuella associationerna; denna information verkar formeras i amygdala.Bengt Ljungquist 2007-01-20