next up previous contents
Next: Hippocampus roll Up: Emotionella tillstånd och känslor Previous: Amygdalas roll   Contents

Kortikala strukturers roll

De kortikala strukturer som främst är inblandade i emotion är gyrus cinguli och orbitofrontala kortex. Orbitofrontala kortex spelar roll för generell upprymdhet genom att vara inblandad i olika autonoma reaktioner. Vidare är det inblandat i aggressivitet. Anteriora gyrus cinguli behandlar den emotionella aspekten av smärta.Bengt Ljungquist 2007-01-20