next up previous contents
Next: Kortikala strukturers roll Up: Emotionella tillstånd och känslor Previous: Limbiska systemet   Contents

Amygdalas roll

Som koordinator av emotion så har amygdala en central roll. Lesioner på amygdala har visat sig leda till bristande förmåga att känna igen emotionella uttryck i såväl bekanta som obekanta ansikten. Det verkar även föreligga en viss lateralisering; den vänstra hemisfärens amygdala är mer aktiv för ansikten som visar rädsla jämfört med de som visar glädje. Amygdala är således viktig för social kognition.

Amygdala är en komplex struktur som består av ca 10 olika nuclei. Det sensoriska inflödet för olika inlärda emotionella tillstånd, speceillt rädsla och ångeest, går genom en specifik delmängd av amygdala-nuclei, nämligen det basolaterala komplexet.

Både medfödd och förvärvad emotionell respons medieras via amygdala; lesioner i basolaterala komplexet tar bort bägge dessa typer av respons.

Förutom att ta emot ljudinformation indirekt från auditoriska associationskortex och polymodala associationskortex via capsula extrema tar även basolaterala komplexet mot information direkt från auditoriska thalamus (främst MGNs mediala del och posteriora intralaminara nucleus). Denna direkta koppling är av stor betydelse då den kan trigga primitiv emotionell respons som kan vara nödvändig vid fara. Bägge signalvägarna ger upphov till långtidseffekter i basolaterala komplexet i form av förändrade synaptiska kopplingar via LTP. Neutrala ljud kan vidare genom betingning ge upphov till rädsla genom att kopplas till rädsloframkollande ljud. Minnet av dessa ljud kan antingen lagras i antingen amygdala eller endera i cingulata eller parahippocampala kortex. Förutom ljud fungerar behanlingen av sinnesinformation från andra sinnen på liknande sätt.

Förutom dess roll vid rädsla och annan negativ amotion har amygdala även en roll att spela vid belönande stimuli (som t ex söt smak) lesioner av basolaterala komplexet ger återigen som resultat en minskad förmåga att känna detta.

Amygdala spelar vidare en roll vid kontext-betingning; med detta menas att en lokal laddas med positiva eller negativa emotioner beroende på om organismen stöter på belönande eller bestraffande stimuli. Följden kommer att bli att denna återkommer respektiver återvänder till lokalen.

Amygdala projicerar påverkar omedvetna emotionella tillståndet och medvetna känslor genom projektioner på hypothalamus samt gyrus cinguli och orbitofrontala kortex. Dessa förbindelser amygdalas centralnucleus sker genom stria terminalis respektive amygdolofugala signalvägen. Stria terminalis förmedlar således autonom verkan medan amygdolofygala signalvägen påverkar högre kognitiva funktioner.


next up previous contents
Next: Kortikala strukturers roll Up: Emotionella tillstånd och känslor Previous: Limbiska systemet   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20