next up previous contents
Next: Sömnens funktion Up: Sömn och drömmar Previous: Sömnens stadier   Contents

Vakenhetsreglering

Följande system främjar ett vaket tillstånd:

Följande system främjar ett sömntillstånd:

Icke-REM-sömn karaktäriseras av EEG-spolar och långsamma vågor som produceras av synkroniserade synaptiska potentialer i kortikala neuroner. Dessa erhåller projektioner från thalamiska lågfrekventa omkopplingsneuroner som i sin tur erhåller projektioner från GABA-erga inhibitoriska neuroner i nucleus reticularis, som formar ett skal runt thalamus. I dessa GABA-erga celler släpps kalcium in via spänningskänsliga jonkanaler som triggas av hyperpolarisering. Detta leder till en depolarisering och en skur av aktionspotentialer, varpå cellmembranet åter hyperpolariseras och processen upprepas på nytt. Denna cykel förklarar de återkommande "spolarna" som uppträder i kortikala celler som till följd av den rytmiska aktiviteten i nucleus reticularis.

Under REM-sömn och vaket tillstånd reduceras EEG-amplitud genom att kolinerga neuroner i mesencephalon och dorsala pons blockerar de långsamma EEG-vågorna genom att depolarisera de GABA-erga celler som ger upphov till spolarna och därmed förhindra aktiveringen av Ca $ ^\textrm{2+}$-kanalerna. Resultatet blir en asynkron lågvoltig kortikal aktivitet. Vidare är neuronerna i nucleus reticularis pontis oralis viktiga för en fungerande REM-sömn. Av dessa finns tre typer av celler:

  1. Kolinerga PGO-onceller avfyrar i skurar för att initera för att skapa PGO-spikar i nucleus geniculatum lateralis. De regleras av REM-offceller i nucleus raphe i hjärnstammen. Under vaket tillstånd avfyrar dessa celler och hyperpolariserar och blockerar den skuraktiga trafiken från PGO-celler.
  2. REM-vaken-on-celler avfyrar under såväl vaket tillstånd som REM-sömn, men lägre under icke-REM-sömn. Dessa styr initierar rörelser i ögon, huvud, nacke och extremiter varav ögonrörelserna är de enda som inte inhiberas, men de övriga bryter igenom inhibitionen emellanåt och producerar karaktäristiska muskelryckningar.
  3. REM-onceller har ringa aktivitet under vaket tillstånd och under REM-sömn, men är desto aktivare under REM-sömn. En subtyp av dessa celler är GABA-erga och inhiberar serotonerga och noradrenerga celler under REM-sömn. En annan subtyp som är glutamaterg inhiberar muskeltonus genom att projicera på glycinerga inhiberande neuroner, vilka i sin tur projicerar på motorneuroner i ryggmärgens ventralhorn. Abnorm aktivitet i dessa neuroner orsakar kataplexi, plötslig förlust av muskeltonus. De tros vara inblandade i såväl narkolepsi som sömnapné.


next up previous contents
Next: Sömnens funktion Up: Sömn och drömmar Previous: Sömnens stadier   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20