next up previous contents
Next: Nervskada och regeneration Up: Formering och regeneration av Previous: Centrala synapsers utveckling har   Contents


Synaptisk måligenkänning är högst specifik

Även om axoner är inslingrade i varandra kan de urskilja separata mål med stor precision, en egenskap som även gäller vid regeneration av skadade nerver. Dessutom kan det föreligga en preferens hos vissa terminaler för specifika delar av en cellyta, t ex för en muskelcell eller i hjärnan där axoner som terminerar på Purkinjeceller gör detta i specifika domäner på cellerna. Denna specificitet beror sannolikt på postsynaptiskt utsöndrade molekylära signaler.

Neuroner som innerverar muskelfiber kan dessutom påverka dessas egenskaper så tillvida att de avgör huruvida de skall vara långsamma eller snabba. Det är neuronen som inducerar denna egenskap.Bengt Ljungquist 2007-01-20