next up previous contents
Next: Synaptisk måligenkänning är högst Up: Formering och regeneration av Previous: NMJ-eliminering   Contents


Centrala synapsers utveckling har likhet med NMJs

I likhet med NMJs så sker en neurotransmitter-receptorklustring. Denna klustring sker m a p transmittersubstans, d v s GABA- och glutamatreceptorer klustras under terminaler som frisläpper respektive transmittersubstans. Funktionellt analog med rapsyn är gephyrin. Denna substans som förekommer i glycinerga och och GABA-erga synapser länkar receptorer till underliggande cytoskelett.

Däremot föreligger en klar skillnad vad gäller synapsklyftan; centrala synapsklyftor har inget basalmembran och innehåller ej lamin eller kollagen i någon form. Pre- och postsynaptiska celler griper i stället tag i varandra direkt m h a olika adhesiva molekyler. in eller kollagen i någon form. Pre- och postsynaptiska celler griper i stället tag i varandra direkt m h a olika adhesiva molekyler.



Bengt Ljungquist 2007-01-20