next up previous contents
Next: NMJ-eliminering Up: Formering och regeneration av Previous: Motornerven styr differentiering av   Contents


Muskelfiberns styrning av motornervterminaldifferentiering

Vid axotomi förblir den postsynaptiska apparaten intakt. Den regenererande synapsen söker sig åter till denna vilket beror på att den utsänder signaler. Dessutom sker bara presynaptisk specialisering rakt över kontakten med muskeln. Förutom signalering från muskeln verkar även komponenter i basalmembranet spela roll för presynaptisk specialisering.Bengt Ljungquist 2007-01-20