next up previous contents
Next: Motornerven styr differentiering av Up: Formering och regeneration av Previous: Formering och regeneration av   Contents


Utveckling av NMJ

Den mogna NMJ består av tre typer av celler: En motorisk nervterminal, en muskelfiber och några Schwannceller. Synapsformeringen initieras när motoraxonen når en skelettmuskeln och närmar sig en omogen skelettmuskelfiber, en myotub. Tillväxtkonen förändras därefter till en nervterminal medan muskelcellens yta närmast terminalen förändras jämfört med övriga cellytan. Allt fler komponenter läggs till synapsen som till slut når sin mogna form. Vad gäller denna neuromuskulära utveckling gäller tre principer:

  1. Nerv och muskel styr varandras differentiering. Var exakt synapsen bildas är det slumpen som avgör. Den fortsatta utvecklingen styrs sedan genom att nerv och muskel utväxlar signaler.
  2. NMJ bildas genom att komponenter adderas till synapsen i ett antal olika väldefinierade steg och den tidiga synapsen är inte bara en omogen version av den fullt utvecklade, t ex så tillkommer basalmembran först i ett senare steg i utvecklingen. Återigen är detta en följd av att nerv och muskel utväxlar signaler i takt med att de var för sig avslutar olika faser.
  3. De flesta komponenter kan bildas av nerv respektive muskel på egen hand, t ex kan en motornerv som fortfarande växer utsöndra ACh om den stimuleras elektriskt. De signaler som utväxlas mellan nerv och muskel förändrar således inte cellulära egenskaper fullständigt utan ombesörjer snarare att de bildas på rätt nivåer, i rätt tid samt på rätt plats.


next up previous contents
Next: Motornerven styr differentiering av Up: Formering och regeneration av Previous: Formering och regeneration av   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20