next up previous contents
Next: Glutamataktiverade receptorer Up: Synapstransmission Previous: Nikotina ACh-receptorns molekylära struktur   Contents

Synapsers integrativa verkan

Synapstransmission mellan centrala neuroner är betydligt mer komplex än den som förekommer vid NMJ av flera skäl:


Table 1: Neurotransmitters
Substans Förekommer i / Verkar på Verkan
Acetylkolin NMJ Excitatorisk
Glutamat Hjärna och ryggmärg Huvudsakligen excitatorisk
GABA Hjärna och ryggmärg Inhibitorisk
Glycin Jonotropiska inhibitoriska receptorer Inhibitorisk


Det finns huvudsakligen två vanliga morfologiska strukturer för synaptiska bindningar i hjärnan:Subsections
next up previous contents
Next: Glutamataktiverade receptorer Up: Synapstransmission Previous: Nikotina ACh-receptorns molekylära struktur   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20