next up previous contents
Next: Vägledning sker genom diskreta Up: Nervsystemets utveckling Previous: Brist på neurotrofa faktorer   Contents


Axoners vägledning

Under embryots utveckling dominerar molekylär matchning som den vägledande principen för axoners utveckling, men erfarenhet genom aktivitet kan modifiera kretsarna när de väl är på plats.Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20