next up previous contents
Next: Brist på neurotrofa faktorer Up: Nervcellers skapande och överlevnad Previous: Utveckling av neurotransmitterfenotyp   Contents


Målcell utsöndrar överlevnadsfaktorer

Då målcellerna utsöndrar överlevnadsfaktorer för neuronen, är denna beroende av dessa för sin överlevnad. Då en målcell endast producerar begränsade mängder överlevnadsfaktorer, så kommer en del av neuronerna under utvecklingsfasen av nervsystemet att dö. För motorneuroner innebär detta att de är beroende av muskelns storlek; ju större, desto fler neuroner överlever utvecklingsfasen.

NGF (Nerve Growth Factor) är en neuronal tillväxtfaktor som tillhör neurotrofinerna, en klass neurotrofiska faktorer. Fyra huvudsakliga neurotrofiner förekommer:

Dessa interagerar med framförallt tre tyrosinkinasreceptorer varav de specifikt vardera binder till en av dessa med hög affinitet. De binder också till en annan receptor, p75$ ^{NTR}$. Förutom neurotrofinerna stimulerar TGF$ \beta$-familjen, interleukin-6-relaterade cytokiner, fibroblasttillväxtfaktorer samt sonic hedgehog neuronal överlevnad.Bengt Ljungquist 2007-01-20