next up previous contents
Next: Målcell utsöndrar överlevnadsfaktorer Up: Nervcellers skapande och överlevnad Previous: Neuronala cellöden i hjärnbarken   Contents


Utveckling av neurotransmitterfenotyp

De flesta neuroner styrs av omgivningen genom målcellens transmitteregenskaper vad gäller val av transmitter. Detta gäller dock inte universellt då en del kortikala neuroner har inneboende egenskaper.Bengt Ljungquist 2007-01-20