next up previous contents
Next: Lokal signalerings betydelse för Up: Nervsystemets utveckling Previous: Regional differentiering av cerebrala   Contents


Nervcellers skapande och överlevnad

Hos bananflugor uppstår differentiering av ectodermala celler till neuronala respektive icke-neuronala enligt följande:

Celler innehåller lika delar notch och delta. Genom en stokastisk process kommer en av ett antal närliggande celler att uttrycka mer delta än notch och därmed i högre grad stimulera notch i ökad grad i omkringliggande celler. Detta får till följd att en signalkedja sätts igång i dessa som får till följd att de i lägre grad uttrycker delta vilket får till följd att den cellen vilket tar bort hämningen av deltauttryck på den deltauttryckande cellen. Denna positiva återkoppling får till följd att den deltauttryckande cellen blir en neuronal prekursor medan närliggande celler blir stödceller till denna.

Liknande process förekommer hos vertebrata där notch-delta reglering dock endast förekommer i regioner av neural-plattan som uttrycker neurogena helix-loop-helix ( $ \alpha-\beta-\alpha)$-gener.Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20