next up previous contents
Next: Neuralrörets dorso-ventrala formering Up: Induktion och formering Previous: Översikt   Contents


Neuronal celldifferentiering

Två huvudsakliga grupper av molekyler påverkar hur en nervcell differentieras:

Förmågan hos en cell att svara på induceringsfaktorer benämns även kompetens och beror på vilken samling av receptorer, budbärarmolekyler och transkriptionsfaktorer som den har.

Differentieringen av neuralplattan från ej ännu specialiserad ectoderm beror på signalering ifrån en speciell grupp av celler kallade organizer region. Denna inducering sker genom inhibition av BMP-signalering till den framtida neuralplattan genom att organizer region utsöndrar tre sekretoriska proteiner follistatin, noggin samt chordin som genom en BMP-blockerande effekt där de binder till BMP inducerar bildning av neuralplattan.Bengt Ljungquist 2007-01-20