next up previous contents
Next: Neuronal celldifferentiering Up: Induktion och formering Previous: Induktion och formering   Contents


Översikt

Nervsystemet uppstår ur det yttersta lagret av cellembryot, ectoderm. På gastrula-stadiet uppstår neuralplattan längs med embryots dorsala mittlinje. Denna ombildas sedan till neuralröret genom neurolation, en process där ett mellanstadium i form av en neuralfåra bildas. De närliggande neurala kamcellerna migrerar från kanten av neuralröret till att så småningom bilda PNS. Den rostrala delen av neuralröret ombildas därefter i takt med ökad tillväxt till tre vesikler: Prosencephalon (framhjärnan), mesencephalon(mitthjärnan) samt rhombencephalon (ruthjärnan), se Figur 43. Detta primitiva CNS är böjt på två ställen:

Den sistnämnda kvarstår genom hela utvecklingen och får framhjärnans longitudinella axel att skilja sig åt från hjärnstammens och ryggmärgens.

Prosencephalon delar i en senare utvecklingsfas upp sig i telencephalon (ändhjärnan) och diencephalon (mellanhjärnan) och rhombencephalon delar upp sig i metencephalon (bakhjärna) och myelencephalon (efterhjärnan alt. förlängda märgen).

Figure 43: 33h gammalt hönsembryo
\includegraphics{bilder/chickembryo33h_dorsal.eps}Bengt Ljungquist 2007-01-20