next up previous contents
Next: Nervsystemets utveckling Up: Rörelse Previous: Vestibulära kopplingar till och   Contents

Hållning

Hållning är relativ; den kan ske endera jämfört med olika kroppsdelar, egocentriska koordinatsystemet, jämfört med omgivningen d v s i exocentriska koordinatsystemet eller jämfört med ett gravitationsfält i geocentriska koordinatsystemet. Hållning har olika uppgifter beroende på dess behaviorella kontext; att reglera hållning i förhållande till gravitation är viktigt för att behålla jämvikt. Denna jämvikt kan vara antingen statisk, d v s att behålla kroppen i en viss position, eller dynamisk, d v s att genomföra en viss rörelsebana utan att tappa balansen

Ett antal olika hållningsrelaterade reflexer finns:

De bägge sistnämnda reflexerna kan samverka genom att huvudet enbart lutas åt endera hållet; de bägge reflexerna kommer då att ta ut varandra.

Figure 42: Tracti vestibulospinalis
\includegraphics{bilder/ben/vestibulospinal.eps}


next up previous contents
Next: Nervsystemets utveckling Up: Rörelse Previous: Vestibulära kopplingar till och   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20