next up previous contents
Next: Struktur och indelning Up: Rörelse Previous: Basala ganglie-relaterade störningar   Contents

Vestibulära systemet

Information och bilder kommer förutom från [1] delvis även från [3].Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20