next up previous contents
Next: Vestibulära systemet Up: Basala ganglierna Previous: Funktionella loopar hos basala   Contents

Basala ganglie-relaterade störningar

Figure 33: Normala signalvägar till vänster, signalvägar vid parkinsonism till höger
\includegraphics[width=\textwidth,bb=0 0 756 601]{bilder/DA-loops_in_PD.eps}

Basala ganglierelaterade störningar kan delas in i två grupper:


next up previous contents
Next: Vestibulära systemet Up: Basala ganglierna Previous: Funktionella loopar hos basala   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20