next up previous contents
Next: Basala ganglierna Up: Cerebellum Previous: Cerebellum och motorisk inlärning   Contents

Skador och sjukdomar

Dysfunktion i cerebellum kan kategoriseras efter symptom i följande tre grupper:

Skadans lokalitet kan också bestämmas m h a spinocerebellums somatotopiska mappning. Lesioner på vermis och nucleus fastigii ger upphov till bristande reglering av axial- och bålmuskulatur. Skador på dessa områden kan även ge upphov till långsamt och grötigt tal i form av att patienten endast förmår säga ett ord i taget. Lesioner av intermediära cerebellum eller nuclei globusus et emboliformis ger upphov till intentionstremor i extremiteter, medan lesioner på laterala hemisfärerna orsakar fördröjning i rörelser och uppdelning i enskilda moment av rörelser som involverar flera leder, t ex genom att gripa ett objekt mellan tumme och pekfinger.


next up previous contents
Next: Basala ganglierna Up: Cerebellum Previous: Cerebellum och motorisk inlärning   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20