next up previous contents
Next: Afferenta fibers kodning Up: Cerebellum Previous: Cerebellära kortex struktur   Contents

Funktionell indelning

Cerebellum kan delas in i tre huvudsakliga funktionella regioner:


next up previous contents
Next: Afferenta fibers kodning Up: Cerebellum Previous: Cerebellära kortex struktur   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20