next up previous contents
Next: Cerebellära kortex struktur Up: Cerebellum Previous: Cerebellum   Contents

Översiktlig anatomi

Figure 26: Cerebellumindelning
\includegraphics[bb=0 0 439 306]{bilder/CerebellumDiv.eps}

Cerebellära kortex täcker den vita substansen, vitae arbora. Kortikala upphöjningar kallas folia och kan grupperas i tre huvudsakliga lober (se även figur 26):

De två förstnämnda avgränsas av primärfissuren och de två sistnämnda av horisontalfissuren. Se även figur

Figure 27: Sagittalsnitt av cerebellum
\includegraphics[width=\textwidth,bb=20 20 555 387]{bilder/cerebellum-sagittal.eps}

Inuti den vita massan i cerebellum finns fyra djupa nucleus, i ordning medialt-lateralt:Bengt Ljungquist 2007-01-20