next up previous contents
Next: Lokomotoriska mönsters ursprung Up: Lokomotion Previous: Lokomotion   Contents


Stegcykeln

Stegcykeln för katt och människa kan delas in i fyra faser:

Under de två första faserna är foten ovanför marken (swing), medan den är på den under de två sista (stance).Bengt Ljungquist 2007-01-20