next up previous contents
Next: Stegcykeln Up: Rörelse Previous: CNS-skadors inverkan på reflexer   Contents


Lokomotion

Redan tidigt av förra århundradet stod följande principer klart vad gäller lokomotion:Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20