next up previous contents
Next: Elektriska synapser Up: Synapstransmission Previous: Synapstransmission   Contents

Översikt

Med synaps menas den punkt där en nerv kommunicerar med en annan. Det finns huvudsakligen två typer av synapser:Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20