next up previous contents
Next: Skillnader mellan neurogena och Up: Rörelse Previous: Rörelse är ett resultat   Contents


Motorenhetens sjukdomar

I motoriska enheten brukar sjudomar delas in efter fyra ställen som de kan uppkomma på:

Sjukdomar härrörande till den första av dessa, muskeln kallas med ett annat namn för myopatier, medan sjukdomar härrörande till de två sista, neuronens axon och soma, kallas gemensamt för neurogena eller motorneuronsjukdomar.Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20