next up previous contents
Next: Minst rekryteras först Up: Motorenheten och muskelrörelse Previous: Hur kontraktil kraft bildas   Contents


Typer av motoriska enheter

Tre typer av motoriska enheter förekommer:

Typ II fiber har det gemensamt att kraften producerad av dem ökar och minskar snabbt, vilket framförallt beror på att de har en annan form av myosin än typ I fiber som producerar kraft mer effektivt vid snabba kontraktila hastigheter.

Den funktionella skillnaden mellan typ I och typ II fiber avspeglar sig även på de anslutande neuroner som ingår i den motoriska enheten. Neuroner anslutna till typ IIB fiber innerverar många stora muskelfiber och har stora cellkroppar med tjocka axoner vilka låter aktionspotentialer propagerar med höga hastigheter. Motorneuroner som styr typ I fiber har däremot mindre cellkroppar med smalare axoner vilket bidrar till ett mindre maximalt kraftuttag. Motorneuroner som styr fiber av typ IIA är däremot intermediära i storlek och ledningshastighet.


next up previous contents
Next: Minst rekryteras först Up: Motorenheten och muskelrörelse Previous: Hur kontraktil kraft bildas   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20