next up previous contents
Next: Översikt Up: Neurofysiologi - en sammanfattning Previous: Inverkan av jonkanalers molekylär   Contents

SynapstransmissionSubsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20