next up previous contents
Next: Motorenheten och muskelrörelse Up: Motorikens organisation Previous: Hjärnstammens motorneuroner - Organisation   Contents


Motorkortex organisation

Figure 23: Kortikala motorområden
\includegraphics[width=\textwidth,bb=20 22 555 474]{bilder/kortikala_omraden.eps}

Primära motorkortex är beläget längs med precentrala gyrus i Brodmann-område 4, se figur 23. Flera andra motoriska mappningar återfinnes också i Brodmann-område 6, premotorkortex. Axoner från motorkortex till ryggmärgen löper i den massiva kortikospinala nervbanan som består av ca 1 miljon axoner. En tredjedel av dessa härstammar från frontallobens precentrala gyrus, en annan tredjedel från premotorkortex och den sista tredjedelen från somatosensoriska kortex Brodmann-område 3,2 samt 1 och reglerar transmission av afferent input. Denna nervbana löper sedan tillsammans med den kortikobulbära genom interna kapselns posteriora lem för att nå mellanhjärnans ventrala del. I pons delar de sedan upp sig i små fiberbuntar som sträcker sig mellan nuclei pontis för att sedan åter samla sig i medulla där de formar pyramis medullae oblongatae på ytan av ventrala medullae. Ungefär tre fjärdedelar korsar sedan mittlinjen i decussatio pyramidum där medulla övergår i ryggmärgen för att sedan fortsätta i dorsolaterala kolumnen i denna. De ickekorsade fiberna nedstiger i ventrala kolumnerna som ventrala kortikospinala nervbanan. Se även bild

Figure 24: Kortikospinala nervbanorna
\includegraphics[width=\textwidth]{bilder/corticospinal.eps}

Laterala och ventrala delarna av kortikospinala nervbanan terminerar i ungefär samma område i spinala gråa substansen som hjärnstammens laterala och mediala system. Laterala kortikospinala nervbanan sträcker sig således huvudsakligen från motorkortex till laterala delen av ventrala hornet och till interneuronerna i intermmediära zonen. Ventrala kortikospinala nervbanan sträcker sig däremot bilateralt till ventromediala cellkolumnen och till anslutande delar av intermediära zonen som innehåller de motorneuroner som innerverar axiala muskler.

Kortikobulbära fiberna som styr muskler i ansikte och huvud terminerar i hjärnstammens motoriska och sensoriska nuclei. Hos människan formar kortikobulbära fiber monosynaptiska kopplingar till motorneuroner i nucleus nervi facialis, nucleus motorius nervi trigemini samt nucleus nervi hypoglossi. Nucleus nervi facialis och nucleus motorius nervi trigemini tar emot kortikala projektioner från bägge hemisfärerna, medan de som innerverar lägre delen av ansiktet innerveras av huvudsakligen kontralaterala fiber, vilket vid skada resulterar i att ensidig skada på kortikobulbära fiberna endast resulterar i muskelsvaghet kontralateralt i lägre delen av ansiktet.

Den huvudsakliga inputen till motorkortex kommer från prefrontala parietala och temporala associativa områdena, vilka framförallt fokuserar på premotorkortex och supplementära motorområdet. Det förekommer dock kopplingar från primära sensoriska kortex till primära motorkortex, samt från motsatta hjärnhalvan via hjärnbalken som kopplar samman homologa områden i de bägge hjärnhalvorna, med undantag för fingrarnas representationer.


next up previous contents
Next: Motorenheten och muskelrörelse Up: Motorikens organisation Previous: Hjärnstammens motorneuroner - Organisation   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20