next up previous contents
Next: Motorkortex organisation Up: Motorikens organisation Previous: Ryggmärgens motorneuroner - Organisation   Contents


Hjärnstammens motorneuroner - Organisation

Hjärnstammen kan förutom de motor nuclei som styr ansiktets muskler delas in i två huvudsakliga system:Bengt Ljungquist 2007-01-20